E katalozi
 • Ima aluminijumsku ploču debljine 0.3mm presvučenu HDPE bojom
 • Može se kotistiti spolja i pod garancijom je 15 godina
 • Standardne veličine su 4x1250x3200 mm
 • Moguća je izrada boje i veličine po mjeri
 • Ima aluminijumski lim debljine 0.4mm presvučen PVDF bojom
 • Može se koristiti sa spoljne strane i pod garancijom je 25 godina
 • Može se proizvoditi u A2 i FR/B1 vatrootpornoj kategoriji
 • Standarde dimenzije su 4x1250x3200 mm
 • Moguća je izrada boje i veličine po mjeri
 • Ima aluminijumsku ploču debljine 0.5 mm presvučenu PVDF bojom
 • Može se kotistiti spolja i pod garancijom je 25 godina
 • Može se proizvoditi u A2 i FR/B1 vatrootpornoj kategoriji
 • Standarde dimenzije su 4x1250x3200 mm
 • Moguća je izrada boje i veličine po mjeri
 • Ima aluminijumsku ploču debljine 0.2 mm presvučenu PE bojom
 • Ovo je reklamni materijal i ne bi ga trebalo koristiti spolja
 • Standarde dimenzije su 4x1250x3200 mm
 • Moguća je izrada boje i veličine po mjeri